Veel mensen geloven dat het doel van spiritualiteit is: alles positief kunnen beleven, in volledige innerlijke rust en vrede zijn. Dit is een groot misverstand. Het doel van spiritualiteit is bewustwording. Om bewustwording te bereiken is authenticiteit nodig. En in authenticiteit ligt zowel het positieve als negatieve verankerd. Ok, dat is makkelijk gezegd. Maar wat bedoel ik daarmee en hoe doe je dat dan? 

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat wij in een non-duale wereld leven. Misschien heb je al wel eens gehoord van dit begrip, ik zal het op een Laura-manier uitleggen. 

Alles in onze wereld is met elkaar verbonden. De makkelijkste manier om je dat voor te stellen gaat zo. Alles op aarde is gemaakt uit moleculen, daar zijn de wetenschappers het gelukkig over eens. Die moleculen zijn weer gemaakt uit atomen, die weer gemaakt zijn uit elektronen, neutronen en protonen, en ga zo maar door. Wat is het hoofdbestanddeel van al die deeltjes? Klopt, niets. Een molecuul bestaat voor het overgrote deel uit niets. Net als elektronen, neutronen, etc. Dat betekent dus dat alles wat wij zien voor het allerallerallergrootste deel bestaat uit: niets. Stel je dat niets voor als de lucht op onze aardbol. Lucht is overal en lucht is in het geheel met zichzelf en alles verbonden. Zoals lucht op onze aarde is, zo is ook het niets met zichzelf en alles verbonden. Omdat wij en alles op onze planeet voor het grootste gedeelte uit niets bestaan, is alles met elkaar verbonden. Niets is met elkaar verbonden. Alles is dus niets. In een non-duale wereld is niets zwart of wit maar zwart èn wit. 

Jíj hebt ook dat alles en niets in jezelf. Alles hoe jij jezelf ziet of anderen jou zien, is hoe wij dat als mensen hebben benoemd. Het zijn stickers die wij er zelf op hebben geplakt. Maar jij bent niet die stickers. Die stickers helpen ons om onze wereld te ordenen. Dat is heel goed dat wij dat als mensen doen. Ik noem die stickers die wij plakken oordelen. Het is heel goed dat wij als mensen oordelen. Wij kunnen zelfs niet anders. Waar het gevaar in schuilt, is als wij niet meer in staat zijn de stickers te verwijderen. Als we onszelf of anderen vereenzelvigen met die stickers of oordelen. Als we alleen nog maar de oordelen zien. Terug naar authenticiteit.

Authenticiteit is het begin van bewustwording en bewustwording is het doel van spiritualiteit. Ons eerste doel is daarom om zo authentiek mogelijk te leven. Voor authenticiteit is het volgende nodig:

  • Je geeft gehoor aan je eigen gevoelens

Gehoor geven aan je eigen gevoelens is het allerbelangrijkste. Gevoelens zijn je leidraad in het leven. Ze geven je altijd de waarheid. Maar gevoelens zijn ook kwetsbaar en velen van ons hebben geleerd wat kwetsbaarheid is: dat kan pijn doen! Om die pijn te ontwijken is de oplossing maar al te vaak: niet meer kwetsbaar zijn. En de oplossing voor niet meer kwetsbaar zijn betekent: gevoel onderdrukken. Dat gaat zover dat we ons vaak niet eens meer bewust zijn van die gevoelens. Om gehoor te kunnen geven aan je eigen gevoelens is het daarom noodzakelijk eerst je eigen gevoelens te leren herkennen. Want veel gevoelens zijn zo diep weggestopt, dat we ervan overtuigd zijn dat wij die gevoelens niet hebben. Gevoelens kunnen en mogen positief of negatief zijn. Iedereen heeft positieve en negatieve gevoelens, ook de meest verlichte personen. Gevoelens zijn tenslotte onze leidraad. En een leidraad moet jou naar links maar ook naar rechts kunnen leiden als dat nodig is. 

  • Je leeft zo integer mogelijk

Met integriteit bedoel ik: wat je voelt, wat je denkt en wat je doet, is in overeenstemming met elkaar. Als je hierop gaat letten, zal je merken dat het best lastig is om volledig integer te leven. Dat heeft te maken met ons socialisatieproces. Wij zijn een sociale diersoort en wij leven in groepen. Dat betekent dat je je regelmatig aan moet passen aan de groep. Dit is onvermijdelijk en soms past het niet bij jouw eigen integriteit. Dat geeft niet zolang je je daarvan bewust bent. Je hebt dan een keuze gemaakt, een afweging. Op het moment dat je deze keuzes onbewust maakt, raak je van je eigen integriteit verwijderd. Hoe vaker je dat doet, hoe eenzamer je je zult voelen. Het makkelijkste om je bewust te worden van jouw integriteit is om te beginnen op de momenten dat je alleen bent. Klopt wat jij doet en denkt met elkaar? Neem je voor om deze maand elk moment dat je alleen bent jezelf deze vraag te stellen. Als je daaraan gewend bent, kun je het gaan uitbreiden in je een-op-een contacten. Klopt wat je zegt met wat je denkt? En zijn je acties daarmee in lijn? Let hier een volgende maand op. De laatste stap is om te gaan herkennen of wat je denkt in lijn is met wat je voelt. Ook dat is makkelijker om te beginnen als je alleen bent. Daarna kun je het uitbreiden in je een-op-een contacten. Als je hier een tijd aandacht aan hebt besteed, zul je merken dat het vooral in contact met andere mensen of in groepen het lastigst is naar je gevoel te luisteren. Maar dat geeft niet, want je bent je er nu van bewust! En je kunt nu kiezen wat je wilt doen. Of zeggen. Of denken. 

  • Het lukt je om jouw oordelen of stickers steeds te heroverwegen, opnieuw te bekijken en waar nodig te verwijderen

Wij zijn een oordelende diersoort en zoals ik eerder aangaf: dat is goed. Wij hebben dat oordelende vermogen nodig gehad om te overleven. Toen we jagers en verzamelaars waren moesten we tenslotte in een oogopslag kunnen beoordelen of iets gevaarlijk was of niet. Maar dit vermogen kan ons ook in de weg staan. Dat gebeurt als we ons er niet bewust van zijn dat we oordelen. Want dat houdt in dat we ons oordeel niet kunnen veranderen als dat nodig is. Om authentiek te kunnen zijn, is het belangrijk om vooral te kijken naar de oordelen of inmiddels zelfs overtuigingen die je van jezelf hebt. Vaak zijn dit overtuigingen die je al vroeg in je leven hebt gevormd. Signalen dat je met zo’n overtuiging te maken hebt zijn bijvoorbeeld de volgende gedachten

Dit kan ik niet veranderen

Zo ben ik nou eenmaal

Het zit in mijn familie

Ik kan er niks aan doen

Het komt door mijn opvoeding

Het is netjes of het hoort zo dat ik mij zo gedraag

Ik ben nou eenmaal egoïstisch/lui/dom/lelijk/verlegen/…. of vul maar in.

Realiseer je dat dit stickers zijn. Deze stickers kun jij verwijderen. Onthoud dat we in een non-duale wereld leven. Dat geldt ook voor jou. Je bent nooit alleen het één, je bent ook altijd het andere. Jij bent prachtig zoals je bent en elke lichaamscel in jouw lichaam is erop gericht alles te doen dat het meeste in jouw belang is. Alles wat jij doet en deed is gericht op de beste overleving van jouw bestaan. Ook de stickers die jij op jezelf geplakt hebt, of die anderen erop geplakt hebben en die je niet verwijderd hebt, of je het er nu mee eens was of niet. Wees jezelf daar dankbaar voor èn sta jezelf toe die stickers eens goed te bekijken. Er kunnen er vast een paar af. 

Als je dichter bij je eigen authenticiteit komt, zal je merken dat je jouw leven gaat beoordelen als makkelijker. Je zult je vaker blij voelen en minder vaak eenzaam. Je zult vaker innerlijke rust en vrede ervaren. Maar blijf er alert op dat deze positieve gevoelens niet het dóel zijn. Innerlijke rust, vrede en positiviteit is niet de weg naar spiritualiteit. Want door alleen op innerlijke rust en blijdschap te focussen, dreigt het gevaar dat je je negatieve gevoelens ontkent. Als je dat te sterk doet, sluit je een deel van jezelf af en raak je juist bij je eigen authenticiteit vandaan. En dan bereik je het tegenovergestelde van bewustwording.