De ongeziene processen in een bedrijf zijn vaak belangrijker dan het in eerste instantie lijkt. Zo kunnen irritatie,  lusteloosheid of onbegrip uw bedrijfsvisie ondermijnen. Als zulke sentimenten te lang voort blijven bestaan, kan dit uitmonden in angst, vijandigheid en zelfs ziekte. Dit tast op den duur uw bedrijfscultuur en daarmee uw productiviteit  aan. De intentie die u als bedrijfsmanagement neerzet, heeft invloed op meer dan u denkt.

Een cultuur zit verankerd in de haarvaten van een bedrijf. Maar een cultuur is ook altijd aangeleerd. En wat aangeleerd is, kan veranderen. Bent u klaar om uw bedrijf of organisatie met andere ogen te bekijken? 

Hoe werkt het?

Om een bedrijfscultuur te veranderen, is eerst inzicht nodig. Laura Vrijenhoef brengt  de bedrijfscultuur binnen uw organisatie aan het licht. 

Laura: ‘Op snelle, soms confronterende maar altijd integere wijze analyseer ik uw organisatie. Ik teken voor u de verbanden tussen management, medewerkers, bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen.’

Om tot een gedegen analyse te komen, vinden gesprekken plaats. De ervaring leert dat deze gesprekken vaak al de eerste aanzet tot verandering geven. Door de vragen die op tafel komen, gaan mensen anders kijken naar wat er speelt en verkrijgen zij vaak al nieuwe inzichten.  Soms kan het nodig zijn, bijvoorbeeld bij grotere organisaties, om een beperkte periode mee te lopen op de werkvloer. Na een eerste kennismakingsoverleg bepalen we samen wat er nodig is, hoeveel gesprekken en met wie. Eyes2open doet u vervolgens een vrijblijvend aanbod.

Uit de analyse komt naar voren wat wenselijk is om het bedrijf of het team naar een hoger niveau te tillen. Dan volgt de volgende stap: het plannen van het veranderproces. We bespreken samen wat er nodig is. Dit kan variëren van een management- of teamtraining, inspiratiebijeenkomst tot individuele coaching on the job. Eyes2open doet u opnieuw een vrijblijvend aanbod, ditmaal van de mogelijkheden in het vervolgtraject.

Laura Vrijenhoef: ‘Het levert u naast verrassende inzichten vooral structureel sterkere resultaten op: blijere medewerkers en een lager ziekteverzuim.’

Stuur een mail voor meer informatie